stackbehavior

A Stack Overflow data analysis project
โครงงานวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ Stack Overflow

Interested?

Topics | หัวข้อที่นำมาวิเคราะห์


Technology
ความนิยมทางเทคโนโลยี

นำแท็กที่ผู้ใช้ใส่ไว้กับคำถาม มาวิเคราะห์ถึงความนิยมด้านเทคโนโลยีต่างๆ

Behavior
พฤติกรรมของผู้ใช้

วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ผ่านข้อมูลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมดของผู้ใช้

Activity
กิจกรรมของผู้ใช้

วิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมของผู้ใช้ในแต่ละเดือน

Results | ผลลัพธ์Technology | ความนิยมทางเทคโนโลยี
Behavior | พฤติกรรมของผู้ใช้


StackOverflow ก็ถือเป็นสังคมกลุ่มหนึ่ง การแสดงความคิดเห็นก็จะมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบปะปนกันไป ความคิดเห็นส่วนมากก็จะเป็นไปในเชิงบวกเพราะเป็นเว็บไซต์ถามตอบปัญหาสำหรับนักพัฒนาโดยเฉพาะที่จะมีความเป็นมืออาชีพสูง แต่ความคิดเห็นเชิงลบไม่ใช่ว่าจะไม่มีเพราะเมื่อผู้คนรวมตัวกันกันมากๆ ความคิดเห็นก็จะหลากหลายขึ้นมาก ซึ่งอาจเกิดจากคำถามไม่มีคุณภาพ หรือเป็นเรื่องง่ายๆที่ไม่ควรมาถาม และในอีกส่วนคือคำถามที่ผิดกฎของเว็บไซต์

จากในกราฟจะเห็นได้ว่าปริมาณของผู้ใช้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และความคิดเห็นเชิงลบนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน ซึ่งก็เป็นไปตามที่ได้กล่าวไว้ก็คือเมื่อผู้คนมากความคิดเห็นก็จะหลากหลายมากขึ้นนั่นเองActivity | กิจกรรมของผู้ใช้


มกราคม - กุมภาพันธ์ ปริมาณคำถามอยู่ในระดับกลาง ซึ่งเป็นเพราะเทศกาลสิ้นปีพึ่งจะหมดไป ทำให้คำถามนั้นยังมีไม่มาก และไม่หลากหลายมากนัก
มีนาคม เป็นช่วงที่ปริมาณคำถามมากที่สุดของปี ซึ่งช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่เป็นการเปิดโครงการใหม่ประจำปี ทำให้เกิดคำถามในห้วข้อที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะทำอยู่นี้
เมษายน - สิงหาคม ปริมาณคำถามอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นช่วงในการดำเนินโครงการต่างๆ ทำให้มีคำถามเข้ามาเรื่อยๆ
กันยายน - พฤษจิกายน เป็นช่วงท้ายๆของการทำโครงการปริมาณคำถามจะมีไม่มาก เนื่องจากเป็นช่วงที่จะเป็นการแก้ไขปัญหา และเก็บรายละเอียดต่างๆ
ธันวาคม เป็นช่วงที่มีปริมาณคำถามน้อยที่สุด เนื่องจากใกล้สิ้นปี และบริษัทส่วนใหญ่มักจะปิดรอบทำการในช่วงเวลานี้

Conclusion | สรุปผลการวิเคราะห์


Technology
ความนิยมทางเทคโนโลยี

ความนิยมของเทคโนโลยีใดๆจะเปลี่ยนแปลงได้นั้นมีปัจจัย เช่น ความหลากหลายในการใช้งาน, ความสะดวกสบายในการใช้งาน และประสิทธิภาพในการใช้งาน นั้นจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งหลักๆจะเห็นได้ว่า เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ออกมาและมันดีกว่าของเดิม และหากของเดิมไม่ปรับตัว ความนิยมของใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและแซงหน้าไปในที่สุด


Behavior
พฤติกรรมของผู้ใช้

StackOverflow ปัจจุบันมีผู้ใช้มากกว่า 9.8 ล้านคน เมื่อผู้คนมาก ความแตกต่างทางความคิดเห็นก็มากขึ้น
เมื่อความแตกต่างมากสัดส่วนของความคิดเห็นในด้านลบก็จะเพิ่มขึ้นไปตามๆกัน ในช่วงตลอด 10 ปีนี้ StackOverflow ก็ได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และก็จะเห็นได้ว่าในปี 2018 มีความคิดเห็นเชิงลบมากถึง 23% เลยทีเดียว


Activity
กิจกรรมของผู้ใช้

การถามคำถามของผู้ใช้ มักจะแปรฝันตรงกับระยะต่างๆในการพัฒนาโครงงานระยะยาว และตามวันหยุด, เทศกาล หรือกิจกรรมต่างๆตามปฏิทิน ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่าช่วงเดือนมีนาคมถึงสิงหาคมจะเป็นช่วงของการทำงานซะส่วนมาก และเป็นช่วงแก้ไข และเก็บรายละเอียดต่างๆในเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน นอกจากนั้นจะเป็นช่วงวันหยุด เทศกาลที่จะเห็นถึงความลดลงได้อย่างชัดเจน

Visit this project on GitHub!